O bursie

Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wykonuje swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie. Placówka stwarza optymalne warunki do nauki i odpoczynku
oraz umożliwia korzystanie ze smacznych i urozmaiconych posiłków. Jej dodatkową zaletą jest lokalizacja w centrum Łodzi, co sprzyja szybkiemu dojazdowi młodzieży do szkół.

Jednak największym atutem bursy jest serdeczna atmosfera i życzliwość wszystkich pracowników, których praca jest ukierunkowana na zagwarantowanie młodzieży pełnego bezpieczeństwa. Działalność wychowawczo – opiekuńcza wspiera wychowanków
w realizowaniu pasji i zainteresowań, w rozwijaniu talentów, a tym samym w osiąganiu zamierzonych celów.

 

mapa